Letní výprodej naplno! Doplňte svůj šatník před dovolenou za výhodné ceny!

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVOD

Stránky www.agilesport.cz (dále „web“) provozuje společnost Agile Sport s.r.o. se sídlem Bélu Bartóka 1059/9, 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko, identifikační číslo: 44286694, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 15147/S, (dále jen „prodávající“).

Pokud zadáte objednávku prostřednictvím tohoto webu, bude mezi vámi (jako kupujíci) a námi (jako prodávajíci) uzavřena kupní smlouva, která se řídí těmito smluvními podmínkami Agile Sport s.r.o. a konkrétně níže uvedenými kupními podmínkami.

 1. KUPNÍ PODMÍNKY

Přečtěte si prosím pozorně tyto kupní podmínky před online nákupem našich produktů na webu agilesport.cz.

2.1 Kdy tyto kupní podmínky platí?

Tyto kupní podmínky se vztahují na všechny nabídky a dodání produktů od prodávajícího. Jinými slovy, s těmito kupními podmínkami také souhlasíte, pokud objednáte cokoli na našem webu agilesport.cz.

2.2 Požadavky na uzavření smlouvy se společností Agile Sport s.r.o.

 • Chcete-li nakupovat produkty prostřednictvím našeho webu, musíte být starší 16 let.
 • Ručíte za správnost a úplnost informací poskytnutých prodávajícímu v žádosti nebo objednávce.

2.3 Jakým způsobem je s vámi uzavřena smlouva?

 Vznik smlouvy

Veškeré informace na tomto webu jsou pouze výzvou k jednání. Jinak řečeno, informace nejsou nabídkou nebo závaznou smlouvou. Souhlasíte s tím, že vaše objednávka je nabídkou ke koupi produktů uvedených v objednávce.

Prodávající je oprávněna kdykoli předem prověřit objednávku, nebo odmítnout objednávku bez udání důvodu a bez závazků vůči vám. Pokud prodávající do tří pracovních dnů objednávku telefonicky, mailem, případně sms zprávou nepotvrdí, je tato považována za odmítnutou.

Veškeré vámi zadané objednávky musejí být odsouhlaseny prodávajícím. Prodávající dle vlastního uvážení může rozhodnout, že vaši objednávku odmítne. Vaši objednávku může odmítnout například v těchto případech:

 • jestliže produkty, které jsou zobrazené na webu, nejsou dostupné - neproběhla aktualizace stavů;
 • jestliže se v případě bezhotovostní platby nepodaří získat autorizaci vaší platby - do tří pracovních dnů od vytvoření objednávky;
 • jestliže v objednávce uvedeny doručovací údaje nejsou korektní - např. nedostupný telefonní kontakt nebo neexistující doručovací adresa apod.;
 • jestliže kupujíci nepřevzal resp. odmítl převzít předchozí svou objednávku;
 • jestliže produkty, které jsou na webu zobrazené, obsahují zjevné chyby, například nesprávnou cenu nebo jiný nesprávný popis., případně kvalitativní chybu, která byla zjištěna při fyzické kontrole před expedicí.

Po zadání objednávky dostanete e-mail o přijetí objednávky, včetně čísla objednávky a podrobností o objednaných produktech jakož io zvolené dopravě a platbě.

Vznik kupní smlouvy mezi vámi a prodávajícim dojde pouze v případě, že:

 • Prodávající potvrdí objednávku telefonicky, případně mailem nebo sms zprávou. Toto potvrzení proběhne do 24 hodin od přijetí objednávky, (počítají se pracovní dny).

Prodávajíci má a plně si vyhrazuje právo odmítnout přijetí jakékoli objednávky, která podle jejích poznatků, nebo odůvodněného podezření byla vytvořena pomocí, nebo se zapojením nějakého softwaru, robotu, prohledávacího modulu, pavouka, nebo jiného automatizovaného způsobu či zařízení.

2.4  Kvalita a údržba produktů

Menší rozdíly v barvě a dalších odchylky jsou možné v důsledku různých způsobů snímání obrazu, zobrazovací technologie nebo jiných technických důvodů. Prodávající není za tyto odchylky a rozdíly odpovědná.

Prodávající upozorňuje, že pokyny k čištění a údržbě jsou vytištěny na štítcích produktů, případně na přibaleném návodu. Prodávající není odpovědná za žádné škody v důsledku nesprávného zacházení s produkty, včetně zacházení v rozporu s těmito pokyny.

2.5  Zrušení objednávky

Vzhledem k tomu, že vaši objednávku začínáme zpracovávat ihned po přijetí, je možné zrušit pouze při telefonickém potvrzení objednávky, maximálně do expedice zásilky.

2.6  Cena

Uvedené ceny jsou. Ceny jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny cen a produktů před zadáním vaší objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit nebo ukončit jakékoli speciální nabídky nebo slevy.

Ceny včetně DPH za dopravu a platbu najdete v článku DORUČENÍ. Tyto náklady dle vašeho výběru systém automaticky zohlední při objednávkovém procesu.

2.7  Způsoby platby

Informace o aktuálních dostupných platebních možnostech naleznete v článku PLATBA.

2.8  Fakturace

Prodávající fakturu za nákup v papírové podobě vždy přibalí k objednanému zboží.

2.9  Doručení

Prodávající provede doručení na vámi uvedenou adresu v rámci České republiky. Prodávající může prostřednictvím kurýrní služby DPD doručovat na adresy domácností, nebo kanceláří, příp. po dohodě s kurírem i jinde. Pokud jste se rozhodli pro vyzvednutí produktů ve výdejním místě Zásilkovne , musíte si zvolit z nabídky Zásilkovne adresu, která vám vyhovuje. Odoslání a doručení bude prováděno v pracovních dnech. Doba doručení v případě DPD standardně trvá 2 pracovní dny, při Zásilkovne 3-4 dní.

2.10  Vaše právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo od této smlouvy do čtrnácti (14) dnů bez udání důvodu odstoupit.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás dostali, včetně poštovného a balného (s výjimkou dodatečných poplatků vyplývajících z toho, že jste zvolili jiný způsob doručení než námi nabízený nejlevnější, standardní způsob doručení). Příslušnou kupní cenu vám vrátíme standardně bankovním převodem do 2-3 dní a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od data, kdy obdržíme vrácené zboží. Za takové vrácení peněz vám za žádných okolností nebudou účtovány žádné poplatky.

Výjimky z vašeho práva na odstoupení od smlouvy

Zákonné právo na odstoupení od smlouvy nemáte v případě smluv ohledně:

 • doručení zboží, u něhož vrácení není namístě ze zdravotních či hygienických důvodů.

Postup při využití vašeho práva na odstoupení od smlouvy:

Vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy v Příloze těchto smluvních podmínek (nebo napište jiné výslovné prohlášení), připojte ho k balíčku, v němž nám produkty vracíte (s odkazem na smlouvu, od níž chcete odstoupit), a balíček nám pošlete v souladu se zásadami pro vracení zboží.

Pokud bude vracené zboží doručeno po uplynutí lhůty, nebo pokud byl produkt používán nebo poškozen nad rámec normálního použití při zkoušení, nebo pokud není vrácen v původním obalu, prodávajíci si vyhrazuje právo vrácené zboží odmítnout. Vracené oblečení lze přijmout pouze tehdy, pokud nebyl odstraněn původní štítek.

2.11  Podmínky výměny zboží

Po vzájemné dohodě nevyhovující zboží ( špatná velikost, nebo jiný důvod ) je možné vyměnit v rámci možností prodávajícího. Podmínkou výměny je, že produkt musí být vráceno v původním stavu s příslušenstvím (krabice, vysačky apod.)

2.12  Poškozené nebo vadné výrobky

Pokud je poškození způsobeno výrobní vadou nebo odchylkou od výrobní specifikace, vrátíme jejich kupní cenu. Zavazujeme se plně uhradit náklady spojené s jakýmikoli vadnými produkty.

Pokud je problém způsoben jinak než špatnou kvalitou materiálu nebo výrobní vadou, bude vám původní produkt vrácen. Nerefundujeme produkty:

získané z jiného zdroje než z našeho webu;

poškozené nevhodným použitím nebo nedbalostí (vystavení chemikáliím, žíravým látkám, otevřenému ohni, vysoké teplotě, ostrým předmětům atd.);

poškozené nevhodným použitím nebo činnostmi, ke kterým nebyly určeny (použití běžecké obuvi na kurtu nebo turistické obuvi jako pracovní atd.).

Vezměte prosím na vědomí, že předpokládaná životnost jakéhokoli produktu závisí na individuálním použití produktu, podmínkách jeho použití a charakteristickém opotřebení uživatelem. U produktů poškozených běžným opotřebením nebo s překročenou přiměřenou životností nebude poskytována náhrada.

 

 1. OSTATNÍ

 3.1 Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoli otázky nebo komentáře týkající se webu nebo těchto smluvních podmínek nebo pokud si přejete vznést stížnost ohledně webu, můžete nás kontaktovat:

Písemně na adrese : Agile Sport s.r.o., B. Bartóka 1057/9, 979 01 Rimavská Sobota, Slovensko.

Jestliže preferujete telefonický kontakt, zavolejte nám na číslo :  +421910891942.

4.2 Změny smluvních podmínek prodávajúcího

Vyhrazujeme si právo tyto smluvní podmínky dle vlastního uvážení kdykoli změnit.

Používání tohoto webu, stejně jako jakákoli kupní smlouva uzavřená mezi vámi a námi, bude podléhat verzi smluvních podmínek společnosti Agile Sport s.r.o. platné v době zadání objednávky prostřednictvím tohoto webu. nebo v den prohlížení tohoto webu.

Kontrolujte pravidelně, zda nedošlo ke změnám těchto smluvních podmínek.